top of page

Uzyskiwanie pozwoleń oraz projektowanie

Aktualnie zlecamy te prace architektom oraz projektantom. W większych projektach dobieramy odpowiedni zespół projektantów we wszystkich branżach. Dzięki dobrej znajomości obiektów i zasad ich funkcjonowania możemy efektywnie sprawować rolę kierownika projektu.

Skanowanie laserowe

Skanowanie laserowe (FARO S70) służy przede wszystkim do wykonywania wysokiej jakości inwentaryzacji. Za pomocą skanera wykonujemy także sprawdzenie poziomowości posadzek oraz diagnostykę konstrukcji. Wirtualna kopia obiektu, która powstaje w wyniku skanowania, zastępuje mniej intuicyjną i funkcjonalną dokumentację płaską. Chmura punktów wykorzystywana jest do sporządzania ekspertyz i opracowań technicznych.

Nadzór inwestorski

Dysponujemy pełnym zespołem inspektorów. W zależności od potrzeb inwestora dysponujemy inspektorami w branży: konstrukcyjnej, elektrycznej, sanitarnej, drogowej oraz geotechnicznej. Pierwszy raz w powyższym składzie nadzorowaliśmy budowę centrum dystrybucyjnego w latach 2018‑2019 (PU 60 tys. m2).

Kontrole okresowe

Na dzień dzisiejszy pod naszą cykliczną „opieką” jest ponad 100 budynków w województwie zachodniopomorskim. Kontrolujemy zarówno budynki zabytkowe np. kościoły a także wielkopowierzchniowe hale produkcyjne. W ramach kontroli okresowych wspieramy zarządców wiedzą przez cały rok oraz przyjeżdżamy na obiekty w sytuacjach awaryjnych.

bottom of page